FORSIDENHISTORIKKSTYRETMEDLEMMENETREFFPLASSENTREFFMERKERGJESTEBOKARKIVLINKEREPOST
 
  Styret

Leder....................................................Trond Roger Larsen
Nestleder....................................................Tom Kristiansen
Kasserer...........................................Lill Torbjørg Leirbakken
Sekretær......................................................Nina Haugsmyr
TPG..................................................................Jack Dreyer
Aktivitetsansvarlig...................................Dag Thore Nerheim
Styremedlem...............................................Kjell Arne Olsen
 
:: Design/ utvikling: STORFJORD DATA - 2©05/ 06 ::